polonais

Alternative libertaire : kim jesteśmy ?
Alternative Libertaire (AL, Wolnościowa Alternatywa) to francuska organizacja wolnościowych komunistów, założona w 1991 roku.
Jesteśmy częścią tradycji anarcho-komunistycznej oraz anty-autorytarnego ruchu robotniczego, działających od czasu „Pierwszej Międzynarodówki” (Międzynarodowego Zrzeszenia Ludzi Pracy). Oznacza to, że opowiadamy się za polityką opartą na akcji bezpośredniej klas uciskanych oraz grup społecznych której celem jest rewolucyjna, anty-kapitalistyczna samorządność pracownicza.

Nasze korzenie tkwią w doświadczeniach rewolucjonistów którzy, w politycznym kontekście ich czasów, podzielali ten cel :
 Bakunina i jego zwolennicy w ramach Pierwszej Międzynarodówki ;
 rewolucyjnych syndykalistów z francuskiego CGT z okresu przed 1914 ;
 ruchu Makhnowszczyny i „Platforma Organizacyjna” zaproponowanej przez środowisko rosyjskich anarchistów ;
 hiszpańskiego anarcho-syndkalizmu i jego doświadczenia rewolucji społecznej w 1936 roku oraz, w szczególności, akcjach grupy „Przyjaciele Duruttiego” ;
 Federacji Wolnościowych Komunistów oraz „Manifestu Wolnościowych Komunistów” Georgesa Fontenisa z roku 1954 ;
 Związku Pracowników - Komunistów Wolnościowych (UTCL) i pracach Daniela Guerina oraz „Projektu Wolnościowego Komunizmu” z roku 1986.

W różnych stopniu (pomimo niemożliwych do uniknięcia błędów i ograniczeń), te doświadczenia były ważnymi krokami w rozwoju współczesnego ruchu wolnościowego komunizmu.

Dzisiaj, Alternative Libertaire rozwija swoją akcje polityczną na dwóch frontach :
 budowy porozumienia ruchów społecznych,w celu nadania wagi polityce (tworzonej przez) zwykłych ludzi, w opozycji do zinstytucjonalizowanej lewicy ;
 budowy tendencji wolnościowego komunizmu,który napędza i jest napędzany przez aktywność ruchów społecznych.

Aktywiści i aktywistki Alternative Libertaire są szczególnie zaangażowani w walkę w miejscu pracy wewnątrz związków zawodowych – CGT lub SUD (czasem CNT),w walkę przeciwko bezrobociu, na rzecz prawa do dachu nad głową, w ruchu ekologicznym oraz w walkę z patriarchatem. AL usiłuje połączyć te konflikty we współczesnym społeczeństwie z perspektywą zerwania z kapitalizmem i państwem.

 
☰ Accès rapide
Retour en haut