néerlandais

Alternative libertaire : wie zijn wij ?
Alternative Libertaire is een Franse libertair communistische organisatie die is opgericht in 1991.

Wij zien onszelf als voortzetting van het anarcho-communisme en van de antiautoritaire arbeidersbeweging, zoals die sinds de Eerste Internationale heeft bestaan. Dat wil zeggen dat wij voor een politiek zijn die gebaseerd is op de directe actie van de overheerste klassen en sociale groepen, die antikapitalistisch en revolutionair is en die streeft naar zelfbeheer.

Wij beschouwen de ervaringen van de revolutionairen die, in de politieke context van hun tijd, deze preoccupatie hebben gedeeld als de onze.
 Bakoenin en zijn medestanders in de Eerste Internationale ;
 de revolutionaire syndicalisten van de Franse CGT van voor 1914 ;
 de Machnovstsjina en het Organisatorisch Platform van Russische anarchisten in ballingschap ;
 het Spaanse anarcho-syndicalisme, de ervaringen van de sociale revolutie van 1936 en in het bijzonder het optreden van de groep van « Vrienden van Durruti » ;
 de Libertair Communistische Federatie (FCL) en het Libertair Communistisch Manifest van Georges Fontenis in 1954 ;
 de Bond van Libertair Communistische Arbeiders (UTCL), de werken van Daniel Guérin en het Libertair Communistische Project van 1986.

In verschillende mate, ondanks hun onvermijdelijke fouten en hun beperkingen, zijn deze ervaringen belangrijke stappen geweest in de ontwikkeling van een hedendaagse libertair communistische beweging.

Op dit moment ontwikkelt Alternative Libertaire een politiek op twee fronten :
 het opbouwen van een front van sociale bewegingen, om het « links van de straat » politiek gewicht te geven tegenover parlementair links.
 het opbouwen van een libertair communistische stroming die de actie van sociale bewegingen ondersteunt en inspireert en die er op haar beurt door gesteund en geïnspireerd wordt.

De activisten van AL zijn vooral bezig met arbeidsstrijd en met vakbondswerk binnen de CGT of SUD (soms binnen de CNT), met de strijd tegen de werkloosheid, voor het recht op woonruimte, met ecologische strijd en met de strijd tegen het patriarchaat. Alternative Libertaire probeert deze strijden in de huidige samenleving, te verbinden met een perspectief waarin gebroken wordt met het kapitalisme en de Staat.

 
☰ Accès rapide
Retour en haut