danois

Alternative libertaire : hvem er vi ?
Alternative libertaire (Libertært alternativ) er en fransk libertær kommunistisk organisation, der blev grundlagt i 1991.

Vi indskriver os i forlængelse af den anarkistiske kommunisme og den anti-autoritære arbejderbevægelse, der har eksisteret siden Første Internationale. Det vil sige, at vi går ind for en politik, der er baseret på de undertrykte klassers og sociale gruppers direkte aktiviteter med antikapitalistiske, revolutionære og selvforvaltende målsætninger.

Vi påkalder os erfaringen hos de revolutionære, der – i deres epokes politiske kontekst – har stræbt efter det samme som os :
 Bakunin og hans tilhængere i Første Internationale ;
 de revolutionære syndikalister i den franske fagforening CGT før 1914 ;
 Makhno-bevægelsen og de eksilerede russiske anarkisters Plate-forme organisationnelle (Den organisationelle platform) ;
 den spanske anarko-syndikalisme, erfaringerne fra den sociale revolution i 1936 og især aktiviteterne omkring gruppen Durritis venner ;
 Fédération communiste libertaire (FCL, Den libertære kommunistiske føderation) og Georges Fontenis’ Manifeste communiste libertaire (Det libertære kommunistiske manifest) fra 1954 ;
 Union des travailleurs communistes libertaires (UTCL, Foreningen af libertære kommunistiske arbejdere), Daniel Guérins værk og Le projet communiste libertaire (Det libertære kommunistiske projekt) fra 1986.

På forskellige niveauer og til trods for deres uundgåelige fejltagelser og begrænsninger har disse erfaringer udgjort vigtige etaper i udarbejdelsen af en nutidig libertær kommunistisk bevægelse.

I dag udvikler Alternative libertaire sin politik på to fronter :
 vi forsøger at konstruere en front af sociale bevægelser for at give en politisk eksistens til « gadens venstrefløj » mod den regeringsinteresserede venstrefløj ;
 vi forsøger at konstruere en libertær kommunistisk strømning, der udvikler og lader sig udvikle af de sociale bevægelsers aktiviteter.

Aktivisterne i AL er især engageret i kampene i virksomhederne og syndikalismen i fagforeningerne CGT eller SUD (nogle gange CNT), i kampene mod arbejdsløshed, for retten til at have en bolig, for økologi og mod mandsvældet. Alternative libertaire bestræber sig på at forbinde disse kampe i det nuværende samfund med et større perspektiv, nemlig et brud med kapitalismen og staten.

 
☰ Accès rapide
Retour en haut