kurde (kurmandji)

Alternativa Lîberter : em kî nin ?
Alternativa Lîberter (AL) li 1991ê rêkxistineke komunîst lîberter frensî damezrandî ye.

AL di berdewamîya anarşîzmê-komunîzmê û tevgera karkerî dijotorîter de ye wek ew hebû ji Yekemîn Navneteweyî ve. Ango ji bo siyaseteke binyatkirî bi çalakîya yekser çînin û komin civakî zalkirî re, di meremeke de dijkapîtalîst, şoreşgerî û xwerêveber.

Kokan me di tecrubeye şoreşgerin de in kî, di konteksta siyasî de ji serdemeyê xwe, vê mijulîyê lêkve kir :

  • Bakounine û partîzanan xwe ji Yekemînê Navneteweyî ;
  • Sendîkalîstan şoreşger ji CGT fransî berî 1914ê ;
  • Makhnovstchinaya û Platforma rêkxistinî anarşistin rûs li xerîbî ;
  • Anarko-sendîkalîzma spanî, serpêhatîya di şorreşa civakî de li 1936ê û bi taybetî çalakîyê ji komê « Hevalên ji Durrutî » ;
  • Federasyona Komunîst Lîberter (Fédération Communiste Libertaire - FCL) û Manîfestoya Komunîst Lîberter Georges Fontenis’ê 1954ê ;
  • Yekîtîya Karkerin Komunîst Lîberter (Union des Travailleurs Communistes Libertaires - UTCL), eserên Daniel Guérin’ê û Projeya Komunîstî Lîberter 1986ê.

Li astan pirreng, herçend şasîyan îlleh xwe û tixûban xwe, ev serpêhatîyên qonaxên giring di werarê de tevgereke komunîst lîberter hevçerx damezrand.

Îro, AL siyasetyekê li ser sê astên diperise :

  1. Werara bizava komunîst lîberter ;
  2. Avakirina cepeyên dijkapîtalîst bi desturê vêkxistinê hemî ewên kî bersiv dan bi ev bingah re êrîşên karderî û hikumetî dixwazin ;
  3. Avakirina cepeyekî civakî tevgerên sosyal, ji bo dan hebûneke siyasî bi « çepa kolanê » dijî çepa hikumetî.

Çalagkerên Alternativê Lîberter bi taybetî li têkoşînan di pargîdanîyan de û sendîkalîzmê li CGT’ê (Confédération Générale du Travail - Konfederasyona Giştî Kar) yan li SUD’an (Solidaires, Unitaires, Démocratiques - Piştgirên Yekîtîxwaz Demokratîk) (carcaran li CNT’ê [Confédération Nationale du Travail - Konfederasyona Neteweyî Kar]), li têkoşînan dijî bêkar, ji bo maf niştekirinê, ekologîst û têkoşînan dijî baviksalarîyê dirazînin. Alternativa Lîberter ji bo girê dan ev têkoşînan li civaka waqiî ba perspektîveke qelşê bi kapitalîzmê û dewletê re kar dike.

 
☰ Accès rapide
Retour en haut