turc

Biz Alternative libertaire olarak kimleriz ?
Biz Fransa’da 1991 yılında kurulan komünist-liberter bir örgütüz.

Bizler I. Enternasyonal’dan bu yana anti otoriter işçi hareketinin, anarşizm-komünizm’in decamcılarıyız. Yani, sınıf hareketinin somut eylemlerini kendine baz alan bir politikayla,nihai zaferini anti-kapitalist perspektifle taçlandırmak isteyen, devrimci ve otonomcu cizginin savunucularıyız.

Bizler, içinde yaşadıkları dönemin koşullarında,(aşağıda ismini anacağımız-çn) devrimcilerin mirasına sahip çıkıyor onların yaklaşımlarını paylaşıyoruz.
 I. enternasyonal saflarında yer alan Bakunin ve militanlarının ;
 1914’ten önceki devrimci sendika olarak CGT (Emekçilerin Genel Konfederasyonu) ;
 Makhnovstchina ve sürgünde bulunan rus anarşistler tarafından oluşturulan, örgütlenme platformu ;
 İspanyol anrako-senkilasizm, 1936 toplumsal devrimin tecrübeleri ve özel olarak Durruti ve dosatlarının pratik çizgilerini ;
 Komunist-Liberter Federasyonu (FCL) ve 1954’de Georges Fontenis tarafından deklare edilen Komünist-Liberter Manifestosunu ;
 Komunist-Liberter Emekçilerin Birliği (UTCL), Daniel Guérin ve 1986 Komünist-Liberter Projesini ;

Değişik düzeyde, kaçınılmaz olarak içine düştükleri hata ve sınırlılıklara karşın, onların tecrübelerinin çağdaş komünist-liberter hareketin yaratılmasının önemli bir dönemini oluşturuyorlar.

Bugün Alternative libertaire (“Alternatif Anarşist”) politikasını iki cephede inşa ediyor :
 Toplumsal hareketleri bir cephede örgütlemek, hükümet olan sola karşı< sokak’taki bir sol’u> yaratmak.
 Kendisini üreten Komünist-Liberter bir akımı yaratak, (aynı zamanda-çn) toplumsal hareketlerin eylemlerine geliştirmeyi sağlamalıdır.

Biz Alternative libertaire (AL) militanları, işyerlerinde mücadele içinde, CGT, SUD (Bazen CNT) saflarında, işsizliğe karşı, konut sorunu için, çevre ataerkil egemenliğine karşı, AL bütün cephedeki savaşımın içinde, kapitalizm ve devlet’le olan bağların koparmasını yürütür.

 
☰ Accès rapide
Retour en haut