tchèque

Alternative libertaire : Kdo jsme ?
Alternative libertaire je francouzská anarchisticko-komunistická [1] organizace zalozěná v roku 1991.

Hlasíme se k anarchisticko-komunistické tradici dělnického anti-autoritářského hnutí jež existovala již v době První Internacionály, to jest zastáváme politiku založenou na prǐmé akci utiskovaných třid a sociálních skupin, usměřenaou proti kapitalismu, pro revoluci a pro samosprávu.
Hlásime se ke zkušenosti revolucionářů jež měli podobné zájmy v politickém kontextu svých dob :

  • Bakunin a jeho zastánci v První Internacionále.
  • Revolučni syndikalisté z francouzského odborového svazu CGT do roku 1914.
  • Makhnovština na Ukraině a Organizační platforma ruských exilovích anarchistů.
  • španělský anarcho-syndikalismus, zkušenost sociální revoluce z roku 1936 a obzvlášt působení skupiny "Přátel Durrutiho".
  • Anarcho-komunistický Manifest Georgese Fontenise z roku 1954.
  • Svaz anarcko komunistických pracujicich (UTCL), dílo Daniela Guérina a Anarcho komunistiský projekt z roku 1986.

Této zkušenosti, nehledě na jejích nevyvnutelné chyby a meze, prědstavují důležité etapy na cestě k ustavení soudobého anarcho-komunistického hnutí.

Dnes Alternative libertaire rozvíji svou politiku na dvou frontách :

  • Budováňí fronty sociálních hnutí aby existovala politicky "uliční levice" proti vládní levicy.
  • Budovańí širokého anarcho komunistického hnutí jež by se obohacoval a zároveň přispěl k akcí sociálních hnutí.

Členky a členy AL pracují mezi jiné v rámci bojů na pracovištích a jako členy odborů CGT nebo SUD (občas v CNT), v akcích proti nez aměstnanosti, pro právo na bydlení, pro ekologii a v zápasu proti patriarchalismu.

Alternative libertaire se snaži spojovat této boje v dlnešní společnosti v perspektivě roztržky s kapitalismem a se státem.

[1Naše pojetí komunismu nemá nic společného s ruským-sovětským « komunismem » to jest s diktaturou státu založeném na jedné straně. Pro nàs komunismus znamená svobodné združení lidé založené na naprosté zovnosti.

 
☰ Accès rapide
Retour en haut